Nvidia grafik işleme birimi için adım adım sürücü kurulumu

1) Sürücüyü kurmak için sudo apt install nvidia-driver komutunu terminalde çalıştırın.

2) lspci | egrep 'VGA | 3D' komutunu terminalde çalıştırarak grafik işleme biriminin BusID değerini kaydedin. Örnek: 00:02.0

3) /etc/X11/ dizinindeki xorg.conf dosyasını düzenlemek için sudo deepin-editor /etc/X11/xorg.conf komutunu kullanın. Aşağıdaki gibi düzenledikten sonra BusID "PCI: X: Y: Z:" kısmını bir önceki adımda kaydettiğiniz değerle doldurun. Örnek: BusID "PCI: 00: 02: 0"

  Load "modesetting"
EndSection

Section "Device"
  Identifier "nvidia"
  Driver "nvidia"
  BusID "PCI: X: Y: Z"   
  Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
EndSection

4) Ev dizinindeki .xinitrc dosyasını düzenlemek için deepin-editor ~/.xinitrc komutunu kullanın ve aşağıdaki gibi doldurun.

xrandr --auto
xrandr --dpi 96

5) /etc/lightdm/ dizininde bir betik oluşturmak için sudo deepin-editor /etc/lightdm/display_setup.sh komutunu çalıştırın ve aşağıdaki gibi doldurun. Daha sonra dosyayı çalıştırılabilir yapmak için sudo chmod +x /etc/lightdm/display_setup.sh komutunu terminalde çalıştırın.

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto
xrandr --dpi 96

6) /etc/lightdm/ dizinindeki lightdm.conf dosyasını düzenlemek için sudo deepin-editor /etc/lightdm/lightdm.conf komutunu kullanın ve [Seat: *] bölümüne aşağıdaki satırı ekleyin.

display-setup-script = /etc/lightdm/display_setup.sh

Sistemi yeniden başlattıktan sonra Nvidia grafik birimi kullanılabilir olmalı. Başarılı olmadıysa işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

Kaynak