Ön Bilgi: Bu rehber “Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit” üzerinden hazırlanmıştır. Kuvvetle muhtemel diğer dağıtımlarda da işe yarayacaktır. Bir sorun yaşamanız dahilinde veya görüş ve önerileriniz için bana Telegram'dan ulaşabilirsiniz.

Şimdilik rehberi Legacy kurulum ve diskler MBR olacak şekilde yazıyorum ama en yakın zamanda UEFI ve GPT için güncellenecektir.

Kurulum Öncesi: Secure Boot’un kapalı olduğundan emin olunmalı ve BIOS, Legacy moda alınmalıdır. Ayrıca bir adet işletim sistemi kurulumu için hazırlanmış USB bellek ve sistem yedeğini alabilmek için harici disk veya en az 16 GB USB bellek gerekmektedir.

Kurulum Aşaması

 1. Disk aracından veya GParted üzerinden diskler MBR olarak formatlanır.
 2. SSD için üç adet bölüm açılır,
 3. 512 MB ext2 (Bootloader da buraya kurulacak!), 4 GB swap (bu opsiyoneldir zaten konuyla bir alakası yok), geri kalan ext4
 4. Sonra normal kurulum aracı başlatılır, disklerle ilgili kısma gelindiğinde;

  • ext2 olan bölüm /boot, swap zaten swap, ext4 ise / olarak yapılandırılır.

Kurulumdan Sonra:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get upgrade
 sudo apt-get install f2fs-tools
 sudo xed /etc/initramfs-tools/modules # bu dosyanın en sonuna alt alta f2fs, crc32_pclmul ve crc32_generic eklenir
 sudo update-initramfs -u
 sudo xed /etc/fstab # bu dosyada da `/` için `ext4` yerine `f2fs`, `errors=remount-ro` yerine de `defaults` yazılır

Tekrardan USB’den Başlatma:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install f2fs-tools

Sistemi kopyalamak için harici depolama bağlanır ve umount yapılır

 sudo mkdir /mnt/backup
 sudo mount /dev/sdb1 /mnt/backup # burada sdb1 harici depolama
 sudo mkdir /mnt/backup/mint
 sudo mkdir /mnt/drive
 sudo mount /dev/nvme0n1p3 /mnt/drive # burada nvme0n1p3, SSD üzerindeki ext4 olan kısım
 sudo cp -prvf /mnt/drive/_ /mnt/backup/mint
 sudo umount /mnt/drive
 sudo mkfs.f2fs /dev/nvme0n1p3
 sudo mount /dev/nvme0n1p3 /mnt/drive
 sudo cp -prvf /mnt/backup/mint/_ /mnt/drive
 sudo mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/drive/boot # burada nvme0n1p1, SSD üzerindeki ext2 olan kısım
 sudo mount — bind /dev /mnt/drive/dev
 sudo mount — bind /proc /mnt/drive/proc
 sudo mount — bind /sys /mnt/drive/sys
 sudo chroot /mnt/drive
 nano /etc/fstab # / için UUID düzenlenecek
 grub-mkdevicemap

BUTUN HARİCİ DEPOLAMALARI SÖKÜN, KURULUM USB’Sİ DE DAHİL

 update-grub

Ve mutlu son :)

Teşekkür: Bana bu rehberi hazırlayabilmem de yardımcı olan GNULinuxtr ve deepintr Telegram gruplarından:

kullanıcı adlı kişilere teşekkürü bir borç bilirim :) (unuttuğum biri varsa affola, yazsın hemen ekleyeyim listeye)